ARHIVA SLIJEDECI PROJEKT > < PRETHODNI PROJEKT SVI PROJEKTI

SVEUČILIŠNI CENTAR OSIJEK

Margita grubiša, Daniela Škarica, Ivana Žalac

Grad Osijek

veleučilište i stambena zgrada

javni natječaj

projekt

2013

Osijek, Hrvatska

12700 m2

Jedan od glavnih ulaznih parametara za formiranje urbanističkog koncepta je pokušaj stvaranja kvalitetnog međuodnosa novoplaniranih zgrada i postojeće izgradnje u neposrednoj blizini. Nadalje, centralno dvorište – prostor budućeg parka, okružen postojećom i budućom izgradnjom – predstavlja izvjestan fokus koji implicira potrebu za aktivacijom trenutno negiranog prostora te za stvaranjem određenog balansa između nove gradnje i budućeg parka.

Cijela predložena zona gradnje podijeljena je na dva dijela. Na sjevernoj strani smještena je stambena zgrada koja se nastavlja na postojeću izgradnju, formirajući čvrstu fasadu prema Stepinčevoj ulici. Nova zgrada s javnim sadržajima postavljena je po perimetru južnog dijela obuhvata, sugerirajući na taj način vizualno zatvaranje bloka.

Na prvi pogled zatvoren volumen javne zgrade u prizemlju postaje fluidan, uvlači korisnika s ulice, zadržava ga te ga postepeno propušta u dvorišni prostor, gdje korisnik još neko vrijeme boravi radi aktiviranja različitih sadržaja. Na ovaj je način ostvarena protočnost, etapnost te balans između potrebe korištenja sadržaja novog parka i javnog prizemnog dijela zgrade.