ARHIVA SLIJEDECI PROJEKT > < PRETHODNI PROJEKT SVI PROJEKTI

LIPA PAMTI

Ivana Žalac, Margita Grubiša

Maša Vukmanović, Ana Banić Gottlicher

Općina Matulji

Postav izložbe "Lipa pamti" - adaptacija muzeja i vizualni identitet

Javni natječaj

Projekt

2013.

Lipa - spomen područje, Matulji, Hrvatska

1200 m2

OSNOVNI KONCEPT

Sagledavanjem mikrourbanističke situacije postojećih građevina memorijalnog kompleksa sela detektirane su adekvatnije lokacije za prihvat određenih dijelova sadržaja zbirke muzeja. Stoga je dio zbirke koji se odnosi na tragični 30.4.1944. (Lipa pamti) izmješten u prostor ruševina preko puta sadašnje zgrade Muzeja integrirajući konzervirane ruševine u novi muzejski sklop.

Dobiveni paviljonski tip muzeja u potpunosti integrira same ruševine pri čemu one dobivaju „novi život”. Zanimljive za gledatelja same po sebi, one postaju dijelom zbirke, ali i primjerenija kulisa za prezentaciju i interpretaciju samog događaja.

U sadašnjoj muzejskoj zgradi smještena je zbirka koja se odnosi na širi kontekst – Interpretacijski centar Liburnijskog krasa s etnografskom zbirkom. U funkcionalnu cjelinu paviljonskog muzeja uključuje se i napuštena „šterna“ preuzimajući prateći sadržaj muzejskog cafea u njezinoj unutrašnjosti.

Ugostiteljski objekt i zgrada pored koje se zaustavljala poštanska diližansa, koji se nalaze u neposrednoj blizini muzeja, sadržajno se dopunjuju i proširuju muzejski kompleks uslužnim sadržajima.

Vanjski prostori su jednakovrijedni dio ove urbanističke cjeline te su kao i dio samog muzeja namjenjeni mještanima i ostalim korisnicima.

Kroz čitav muzejski sklop ostvareno je kontinuirano kružno kretanje, povezujući tako različite sadržaje u jednu cjelinu.

Stari muzej postaje 1.paviljon. Sadrži interpretacijski centar područja liburnijskog krasa djelujući kao zavičajni muzej s prikazom povijest same zgrade.

U prostor se smješta nova nepravilna struktura čija je dvostruka vanjska i unutarnja opna podloga za predstavljanje projekcija, informacija, eksponata. Unutar strukture je zona senzacija i interaktivnih, multimedijalnih instalacija.

Simplificirana linija kružnog kretanja istaknuta je u podu čime se ostvaruje simboličko “hodanje po granici” što je karakteriziralo povijest Liburnijskog krasa i Lipe.

Polivalentna dvorana i suvenirnica smješteni su u suterenu na putu prema izlazu iz muzeja. Dok nije u osnovnoj funkciji predavaonice, dvorana je čitaonica i galerija za povremene izložbe, u korištenju mještana.

Vanjski prostori oko muzeja dopunjuju se dječjim igralištem, prostorom za društvene igre i slične sadržaje.

U drugom paviljonu je prezentiran najuži sadržaj postava Lipa pamti koji se odnosi na događaje vezane za tragediju 30. travnja 1944.

Treći paviljon je sastavni dio kompleksa muzeja. To je prostor predviđen za prostorne senzacije i interaktivne multimedijalne instalacije.

Muzejski kompleks se time zaokružuje u dinamičnu cjelinu otvorenih i zatvorenih prostora sjedinjujući raznovrsne povijesne doživljaje kraja.