ARHIVA SLIJEDECI PROJEKT > < PRETHODNI PROJEKT SVI PROJEKTI

Farma za uzgoj autohtonih crnih slavonskih svinja, Cret Viljevski

SKROZ / projektni tim:

Margita Grubiša, Marin Jelčić, Daniela Škarica, Ivana Žalac; Zvonimir Marčić

Sin ravnice d.o.o.

glavni projekt

2019

Cret Viljevski, Donji Miholjac

površina obuhvata: 27.599 m2/ 2,6 ha | bruto površina građevina: 842 m2

Prilikom promišljanja projekta farme glavni faktori bili su optimizacija proizvodnog procesa, što kvalitetniji smještaj životinja i što efikasniji način rada, uz želju da ona – unatoč tome što se radi o “tvorničkom procesu” – ne asocira na generične masivne hale bez doticaja sa svojim okolišem. Činjenica da se radi o slobodnom uzgoju u startu je nametnula potrebu za oblikovanjem sukladno ljudskom mjerilu i potrebama životinja, koje većinu vremena provode na otvorenom. Dodatni čimbenik prilikom projektiranja bila je čistina/praznina slavonske nizine, gdje građevinski zahvat ne utječe samo na svoju neposrednu okolinu već komunicira sa svim ambijentima koji se pružaju prema horizontu.

Specifičnost projekta proizlazi iz reinterpretacije poprečnog presjeka klasične staje. Eliminiranjem središnjeg hodnika te smještajem komunikacije na galeriju, koja je ujedno i skladište, ostvarila se veća površina namijenjena životinjama (u odnosu na staju slične tlocrtne površine) bez utjecaja na proizvodni proces. Pomične pregrade između boksova omogućavaju stvaranje privremenih hodnika potrebnih za funkcioniranje objekta, dok je izmicanje krovnih ploha u vertikalnom i horizontalnom smjeru formiralo potrebne natkrivene vanjske zone, uz istovremeno omogućavanje prirodnog provjetravanja i osvjetljavanja unutrašnjosti.

Tipski objekti su konstruktivno, oblikovno i u materijalu podijeljeni u tri horizontalna segmenta: bazu, središnju konstrukciju i krov. Pri odabiru materijala važan čimbenik je bila otpornost elemenata koji su u direktnom doticaju sa životinjama.
Budući da nije bilo zahtjeva za potpunim klimatskim zatvaranjem objekta, moglo se razigrati s oblikovanjem pročelja, koje svojom providnošću omogućava gotovo potpunu vidljivost konstrukcije, čiji je oblik direktno proizišao iz funkcije objekta i unutarnje dispozicije prostora.
Osim toga, ona je reinterpretacija geometrije drvenih pročelja kakva nalazimo na brojnim povijesnim gospodarskim objektima u Slavoniji. Takva reinterpretacija povezuje klasičan gospodarski objekt oblikovan suvremenim standardima s njegovom okolinom i građevinskim nasljeđem.