HR / EN

skroz

RADOVI

Recepcija turističkog auto kampa Njivice
Uredski prostori novinskog portala
THE OLD RED BUS STATION – višenamjenski prostor za kulturno-scenska događanja
URBANI OKVIRI
KOKOŠVAROŠ
HOTEL PRIČA
ODVJETNIČKI URED
TRG I PARK U NOVIGRADU
PARK ŽELJA
LIPA PAMTI
GRADSKA KNJIŽNICA LABIN
PIJACAL – TRG OKO ŠOHTA
KUĆA OD SLAME – FIOLICA
BENZINSKA POSTAJA STUPNIK
SVEUČILIŠNI CENTAR OSIJEK
DEMENCIJA – MANDRILI
KAMP POLOJ
TIPSKI VRTIĆ – PUH
PJEŠAČKI MOST MARIBOR
KAMPUS BORONGAJ
OBITELJSKA KUĆA U SMOLICIMA
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
EUROPAN 9
OSNOVNA ŠKOLA SOPNICA
ARHIVA

SKROZ je osnovan 2008. godine kao logičan nastavak dugotrajne suradnje te niza osvojenih nagrada za zajedničke projekte.

SKROZ je organizacija koja okuplja snažne individue, ali i iskorištava prednosti timskog rada. Partneri unutar tvrtke SKROZ djeluju individualno, ali i zajednički, stvarajući fleksibilnu sredinu za obuhvaćanje više i manje zahtjevnih projekata.

U svom radu obuvaćaju različita mjerila i discipline, prvenstveno urbanizam i arhitekturu, ali i produkt i grafički dizajn, istražujući pritom uvijek drugačije perspektive kako bi inovativno i kreativno odgovorili na postavljene zadatke.

Marin Jelčić

dipl. ing. arh.

marin@skroz.org

095 911 9165

mr. sc. Daniela Škarica

dipl. ing. arh.

skarica@skroz.org

099 537 8363

Ivana Žalac

dipl. ing. arh.

zalac@skroz.org

095 9146 681

Margita Grubiša

dipl. ing. arh.

margita@skroz.org

095 9123 551

PARTNERI

SKROZ d.o.o.

Braće Domany 6

OIB:14284000199

skroz@skroz.org

01 5810 585

Naziv tvrtke SKROZ d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor

Sjedište tvrtke Braće Domany 6, Zagreb

Sud kod kojega je tvrtka upisana u sudski registar Trgovački sud u Zagrebu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u sudski registar

MBS 080664806

OIB 14284000199

Temeljni kapital 21.200,00 kuna

Uprava društva Ivana Žalac, Margita Grubiša, Daniela Škarica, Marin Jelčić

Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj računa

IBAN HR0923400091110346457