ARHIVA SLIJEDECI PROJEKT > < PRETHODNI PROJEKT SVI PROJEKTI

EUROPAN 9

Margita Grubiša, Marin Jelčić, Daniela Škarica, Ivana Žalac

Zvonimir Kralj, Ida Polzer, Igor Presečan

EUROPAN 9 , European Urbanity

europan 9 - urbanizam, stanovanje, marina

međunarodni natječaj

projekt

2007

Kotka, Finland

78732 m2

Kotka je grad u Finskoj karakterističan po geografskom smještaju na desetak otoka te dva razdvojena gradska centra. Jedna on navedenih centralnih zona smještena je na južnom otoku Kotkansaari te objedinjuje sve osnovne gradske, religijske, edukacijske i kulturne funkcije. Druga centralna zona Hovinsaari, udaljena manje od kilometra, je uglavnom stambeno područje sa mjestimično napuštenim dijelovima u kojima je nekoć bila smještena industrija. Na toj obali se predviđa marina za smještaj međunarodnih i domaćih brodova.

Osnovna ideja projekta je povezivanje dvaju funkcionalno različitih dijelova grada uz organiziranje i definiranje nove lokacije kako bi povezivanje bilo održivo.

Neke od osnovnih postavki pri definiranju i organizaciji prostora su:

–      maksimalna funkcionalna iskoristivost, ali uz minimalno narušavanje prirodnih karakteristika područja

–      održavanje prirodnih karakteristika konteksta i poštivanje tradicije

–      stvaranje novog, dinamičnog gradskog prostora koji ne preuzima već dopunjuje ulogu postojećeg

–      unošenje novih sadržaja koje će omogućiti fleksibilnu upotrebu prostora uz programatski tražene sadržaje marine i stanovanja

Planirano je kontinuirano korištenje područja obuhvata i time u skladu su definirani sadržaji koji mogu privući različite korisnike kroz čitavu godinu. Osnovnu razliku između ljetnog i zimskog režima čini smrzavanje mora, pa se tako ljetni prolaz za jahte i brodove zimi transfornira u igralište za hokej i klizalište sa velikim gledalištem. Na taj način su u zimskom razdoblju dva gradska centra direktno vezana putem javno dostupnog pontonskog elementa. Zelene površine se obogaćuju različitim sportskim terenima, biciklističkim zonama, područjima za ribolov Ii piknik koje se obično koriste u toplijem dijelu godine. Na pontonskoj strukturi su locirane rekreacijske zone, bazeni i sunčališta.

Nakon izgradnje novog mosta između Hovinsaari-ja i Kotkansaari-ja te novog stambenog područja, ova predviđena dodatna pontonska veza obogaćena sadržajima uvelike će doprinijeti urbanizaciji i kvaliteti života Kotke.