ARHIVA SLIJEDECI PROJEKT > < PRETHODNI PROJEKT SVI PROJEKTI

DJEČJI VRTIĆ SUNCE

Daniela Škarica, Zoran Zelić, Ivana Žalac

SURADNICI:

Marko Derenčinović

Grad Zagreb

dječji vrtić

javni natječaj - 2. nagrada

projekt

2005

Retkovec, Zagreb

2300 m2

Natječajem predložena lokacija za dječji vrtić nije ispunjavala osnovne zahtjeve nužne za izgradnju ovakvoga objekta. Specifična situacija s nizom ograničenja (smještaj parcele na prometnom raskršću, nedovoljna količina zelenih površina, buka, zagađenje…) zahtijevala je strategiju koja bi pomirila razlike, a neadekvatne karakteristike lokacije pretvorila u prednosti budućega dječjeg vrtića.

Ideja je bila stvoriti prihvatljiv mikrookoliš namijenjen djeci. Rješenje je postignuto promjenom topografije zadanoga terena, tj. denivelacijom u odnosu na razinu ulice, čime su formirana dječja igrališta u razini s vrtićkim jedinicama. S obzirom na to da je riječ o vrtiću, građevina je predviđena za cjelodnevan boravak. To znači da je bilo nužno balansiranje upotrebe i vanjskoga i unutrašnjega prostora. Preklapanjem otvorenih i zatvorenih površina središnji višenamjenski prostor unutar vrtića (takozvani PVN) postao je glavna točka susreta, a njegovim je otvaranjem prema van omogućen kontinuitet dječjih igrališta od sjevera prema jugu. Time je postignuta maksimalna iskorištenost parcele.

Rješenje kojim su predviđena parcela i budući dječji vrtić promatrani kao cjelina stvorilo je specifični introvertirani dječji mikrosvijet sa svojim zelenim elementima i kutovima za učenje i igru, a koji je potpuno zaštićen od vanjskih negativnih utjecaja.

Kontakt s razinom ulice postignut je postavljanjem kontinuiranoga zelenoga krova koji nadomješta zelenilo u tlocrtnoj zoni zgrade.